Förvaltningsformer

Våra förvaltningsformer

FörsäkringsInvest erbjuder ett brett utbud av både livförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Vi förmedlar såväl riskförsäkringar som försäkringar med sparande.

När man sparar i försäkring kan man välja mellan traditionella försäkringar, fondförsäkringar och i vissa fall även depåförsäkring. I en fondförsäkring kan man själv påverka hur dina pengar placeras medan det är försäkringsbolaget som väljer placeringarna i en traditionell försäkring. I en depåförsäkring placerar man själv innehållet valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper.

Fondförvaltning

  • Kunden väljer fonder och risknivå själv.
  • Man accepterar att värdet  på fonderna kan både gå upp och ner över tid.
  • Man anser sig inte behöva någon form av garanti.

Man väljer själv vilka fonder som ska ingå i försäkringen utifrån det utbud som erbjuds. Fondvalet avgör sedan isknivån.

Ett alternativ är att använda färdiga fondportföljer, som förvaltas av fondbolag. Här väljer man själv risknivå för respektive portfölj.

Traditionell förvaltning

  • Försäkringsbolaget placerar själv kapitalet.
  • Garanti på en andel av insättningarna.
  • Värdet på kapitalet utvecklas stabilt över tiden.

Garantin säkrar det insatta kapitalet.

Återbäring är den avkastning som pensionsbolaget genererar utöver garantin. Återbäringsräntan bestäms av försäkringsbolaget och ändras vanligtvis endast några gånger per år. I perioder av oro på marknaderna så kan återbäringsräntan bli negativ och bolaget tar då tillbaka tidigare tilldelad återbäring.

Inom depåförsäkring

  • Kombinera olika sparformer.
  • Egen flexibel och unik portfölj.
  • Igen kapitalskatt på vinster och utdelningar, utan i stället avkastningsskatt årligen.

I en depåförsäkring placerar kunden själv valfritt i exempelvis aktier, fonder eller olika slag av andra värdepapper. Det finns inga garantier för sparandet. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de placeringar som valts. Placeringarna kan både öka och minska i värde.

Fondförvaltning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Traditionell förvaltning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Inom depåförsäkring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Direktinvestering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Fonder och andra finansiella instrument på investeringssparkonto eller i en värdepappersdepå

FörsäkringsInvest förmedlar och ger investeringsråd även om fonder och andra finansiella instrument, som inte ingår i en försäkring. Det kan röra sig om sparande via investeringssparkonto (ISK) eller värdepappersdepå.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIP)

IBIP är försäkringar med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt exponerat mot marknadsvolatilitet, med vissa undantag som t.ex. risk- eller pensionsförsäkringar.

Placeringsrådgivning för IBIP kan ske inom ramen för en fond- eller depåförsäkring.

Det finns särskilda krav vid distribution av IBIP vad gäller exv. kundavtal och intressekonflikter samt information om respektive produkt, risker, avgifter och andra kostnader.

Om det är distribution med rådgivning ska förmedlaren genomföra en lämplighets- respektive passandebedömning för kundens del.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.