Försäkringar

FörsäkringsInvest ger råd om och förmedlar livförsäkringar som:

Skydd vid olycksfall, sjukdom, sjukvård och dödsfall samt barnförsäkring.

Sparande utan 30% i kapitalskatt på vinster när man säljer av innehav i försäkringen. Istället betalar man avkastningsskatt löpande på tillgångarnas värde.

Löneväxling och tjänstepension.

Ett alternativ till fondförsäkring, där man själv har möjlighet att placera aktier och andra värdepapper i en försäkring.

Alternativ tjänstepension för vissa grupper.
Kassaplacering, tjänstepension och löneväxling samt direktpension för nyckelpersoner.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIP) har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt exponerat mot marknadsvolatilitet, med vissa undantag som t.ex. risk- eller pensionsförsäkringar.

Placeringsrådgivning för IBIP kan ske inom ramen för en fond- eller depåförsäkring.

Det finns särskilda krav vid distribution av IBIP vad gäller exv. kundavtal och intressekonflikter samt information om respektive produkt, risker, avgifter och andra kostnader.

Om det är distribution med rådgivning ska förmedlaren genomföra en lämplighets- respektive passandebedömning för kundens del.

Tjänster inom försäkringar i Stockholm

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.