Ersättningar

Ersättningar

  • FörsäkringsInvests ersättningsmodell bygger på att vi får betalt från de försäkrings-, värdepappers-, fond- och förvaltningsbolag.
  • FörsäkringsInvest debiterar därför inte i normalfallet något arvode för utförda tjänster vare sig till privatkunder eller till företag.
  • FörsäkringsInvest får sin ersättning inom ramen för vald försäkringslösning/produkt/tjänst. Betalningen kommer direkt från aktuell leverantör till FörsäkringsInvest.
  • FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ska vid varje rådgivningstillfälle och/eller försäkringsförmedling redogöra för grunderna hur FörsäkringsInvest får sin ersättning.
  • I samband med rådgivning får kund vår skrift “Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut”, i vilken vi redogör för på hur vi får betalt får vårt arbete.
  • Skriften “Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut” ligger även på Mina sidor, som kunder loggar in till via vårt program LEO.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.