Investeringsrådgivning

Investerings-rådgivning

Anknutet ombud till värdepappersbolag

Vår rådgivare Fredrik Blomqvist erbjuder investeringsrådgivning som anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Detta sker genom att FörsäkringsInvest har avtal med Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital) org.nr. 559299-7802, som är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) org.nr. 556324–5447.

SVP är ett värdepappersbolag som är under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett värdepappersbolag innebär att man verkar under bolagets tillstånd och namn avseende investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order vad gäller finansiella instrument.

SVP granskar Tydliga Kapitals rådgivning och dokumentation samt säkerställer att verksamheten följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.

Om du är missnöjd eller har frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss. Förhoppningsvis kan vi tillsammans diskutera omständigheterna och komma fram till en lösning. Du kan i alla fall framställa klagomål direkt till SVP. Klagomålet ska i så fall framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Mer information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB framgår av dess hemsida.

SVP är anslutet till SwedSec och FörsäkringsInvests Investeringsrådgivare ska därmed vara licensierad av SwedSec.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.