Andra produkter & tjänster

Fonder och andra finansiella instrument på investeringssparkonto eller i en värdepappersdepå

FörsäkringsInvest förmedlar och ger investeringsråd även om fonder och andra finansiella instrument, som inte ingår i en försäkring. Det kan röra sig om sparande via investeringssparkonto (ISK) eller värdepappersdepå.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIP)

IBIP är försäkringar med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt exponerat mot marknadsvolatilitet, med vissa undantag som t.ex. risk- eller pensionsförsäkringar.

Placeringsrådgivning för IBIP kan ske inom ramen för en fond- eller depåförsäkring.

Det finns särskilda krav vid distribution av IBIP vad gäller exv. kundavtal och intressekonflikter samt information om respektive produkt, risker, avgifter och andra kostnader.

Om det är distribution med rådgivning ska förmedlaren genomföra en lämplighets- respektive passandebedömning för kundens del.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tjänster.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.