Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

FörsäkringsInvest erbjuder anpassade försäkringslösningar och annat sparande som motsvarar kundens finansiella situation, behov, önskemål och resurser.

Vår gedigna kunskap, mångåriga erfarenhet och höga kompetens lägger grunden för vårt arbetssätt, där vi alltid ser möjligheter framför problem.

FörsäkringsInvests mål är att erbjuda försäkringar och andra finansiella lösningar för såväl enkla som komplicerade behov och önskemål.

Inledningsvis genomför vår rådgivare tillsammans med dig en kartläggning av din finsiella situationen och analyserar behoven. Bland annat diskuterar och dokumenterar vi syfte och mål samt gör en lämplighetsbedömning.

Vi utreder även din riskbenägenhet, placeringshorisont, hållbarhetspreferenser samt din kunskap och erfarenhet av finansiella produkter. Dessutom ges obligatorisk information om förmedlingen samt motiveringar för lösningar som rådgivaren presenterar.

Förmedlaren har en avrådningsplikt om du önskar göra en placering som t.ex. inte motsvarar din riskbenägenhet eller dina uttalade behov.

Arbetsprocessen

FörsäkringsInvest ger behovsanpassad personlig rådgivning med hänsyn till riskbenägenhet och placeringshorisont. Denna process leder till bra genomlysning och erbjudande om anpassade lösningar med god kvalitet.

Steg 1.

Inledande personligt möte.

Steg 2.

Information om FörsäkringsInvest, uppdragsavtal och fullmakter.

Steg 3.

Nuläges- & behovsanalys samt riskbenägenhet & placeringshorisont.

Steg 4.

Utredningsarbete.

Steg 5.

Presentation av kundens befintliga innehav och förslag på ändring.

Steg 6.

Beslut om eventuell ny försäkringslösning.

Steg 7.

Dokumentation av vad som förevarit.

Steg 8.

Fortlöpande service och uppföljning.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.