Licensieringar

Medlemskap & Licenseringar

Tydliga

FörsäkringsInvest är medlem i Tydliga AB, en av Nordens största samverkans- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare.

I början av 2022 har Tydliga 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder Tydliga över 300 000 kunder och levererar mer än 7 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolag.

InsureSec

FörsäkringsInvest och våra försäkringsförmedlare är licensierade av InsureSec AB.

InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

SFM

FörsäkringsInvest och våra försäkringsförmedlare är även medlem i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM).

SFM är är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Att vara SFM-medlem innebär en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som vi samarbetar med. 

SwedSec

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, som är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

FörsäkringsInvests rådgivare Fredrik Blomqvist är anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) via Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital).

Fredrik Blomqvist är licensierad av SwedSec som verksam inom Tydliga Kapital och därmed anknutet ombud till SVP.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.