Om oss

Om FörsäkringsInvest

FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ger råd om och förmedlar både svenska och utländska livförsäkringar. Våra placeringssrådgivare erbjuder även fonder och andra finansiella instrument.

FörsäkringsInvest är ett privat svenskt aktiebolag som har tillstånd av Finansinspektionen att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvests ägs av dess ledning, vilka samtliga är aktiva i den dagliga verksamheten.

FörsäkringsInvest förmedlar livförsäkringar till olika försäkringsbolag, vilka vi ingått avtal med. Försäkringsförmedlingen sker på icke opartisk men på personlig grund.

FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är anslutet till InsureSec och våra försäkringsförmedlare är licensierade via InsureSec.

FörsäkringsInvest är även medlem i både Sveriges försäkringsförmedlares förening (SFM) och i Tydliga, en av Nordens största samverkans- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare.

När FörsäkringsInvest erbjuder investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker detta genom att vår rådgivare Fredrik Blomqvist är verksam inom Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital) som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Det innebär att FörsäkringsInvest, genom Tydliga Kapital, bland annat kan ge rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från kund.

Mer information finns på Svensk Värdepappersservice hemsida www.svenskvpservice.se samt på Tydliga Kapitals hemsida www.tydligakapital.se.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.