Tillstånd, Tillsyn & Registrering

Tillstånd, Tillsyn & Registrering

FörsäkringsInvest har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar samt sakförskringar med försäkringsklasserna “Olycksfall” eller “Sjukdom”.

FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens (avseende försäkringsdistribution) och Konsumentverkets (för marknadsföring och kundskydd) tillsyn, samt är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är anslutet till InsureSec och våra försäkringsförmedlare är licensierade via InsureSec.

När det gäller FörsäkringsInvests investeringsrådgivning utförs detta som anknutet ombud till ett värdepappersbolag. Denna verksamhets bedrivs genom avtal mellan Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) och Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital) som FörsäkringsInvest har avtal med. Vi följer därmed både SVP:s och Tydliga Kapitals regelverk då vi verkar som anknutet ombud.

Svensk Värdepappersservice har Finansinspektionens tillstånd att att bedriva värdepappersrörelse. Svensk Värdepappersservice står även under Finansinspektions tillsyn.

FörsäkringsInvest är registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB via Tydliga Kapital i Sverige AB hos Bolagsverket (sök med organisationsnummer “559299-7802” och välj “Anknutna ombud“).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är anslutet till SwedSec och FörsäkringsInvests Investeringsrådgivare är därmed licensierade av SwedSec.

Entréskylt för Försäkringsinvest AB

Har du några frågor?

Vill du veta mer eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.