Om du ej är nöjd

Om du ej är nöjd

Om du som kund tycker vi gjort fel skall du i första hand tala med din försäkringsförmedlare. Kommer ni inte överrens skall du skriftligen kontakta vår Klagomålsansvarige. Vi kommer inom fjorton dagar att bekräfta ditt klagomål samt kostnadsfritt påbörja en utredning. Under utredningen inhämtar vår Klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet.

Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom fjorton dagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid. I sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering, kommer sedan skriftligen att postas till den klagande.

Klagomålet ställs skriftligen till:

FörsäkringsInvest i Stockholm AB

Klagomålsansvarig Fredrik Nilsson
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Eller via e-post till: klagomalsansvarig@tydliga.se

Har du några frågor?

Vill du veta mer eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.