Icke opartisk analys & Lagstiftning

Icke opartisk och personlig analys

FörsäkringsInvests försäkringsförmedling och rådgivning sker på grundval av en icke opartisk och personlig analys.

För att vara verksam som försäkringsförmedlare måste denne uppfylla en rad krav och ha tillstånd från Finansinspektionen (FI). FI är även tillsynsmyndighet, både över företaget och för verksamheten.

Exempel på de lagar och förordningar som gäller för FörsäkringsInvest:

 • Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism
 • Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
 • Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
 • Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Dessutom har Finansinspektionen föreskrifter, som exempelvis:

 • FFFS 2018:10 IDD
 • FFFS 2005:11 Föreskrifter och Allmäna råd om försäkringsförmedling
 • FFFS 2004:4 Om finansiell rådgivning till konsumenter
 • FFFS 2018:5 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 • FFFS 1998:22 Instituts hantering av etiska frågor
 • FFFS 2005:01 Styrning av finansiella företag
 • FFFS 2009:1 Om åtgärder mot penningtvätt och terrorism
 • FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse
Icke opartisk analys & Lagstiftning

Har du några frågor?

Vill du veta mer eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.