Icke opartisk analys & Lagstiftning

Aktuell lagstiftning

FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ger råd på grundval av en icke opartisk och personlig analys.

För att vara verksam som försäkringsförmedlare måste förmedlaren ha tillstånd av Finansinspektionen, som även är tillsynsmyndighet.

De lagar och förordningar som gäller för FörsäkringsInvest är bl.a:

 • Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism
 • Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
 • Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
 • Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Dessutom har Finansinspektionen utfärdat föreskrifter, bl.a:

 • FFFS 2018:10 IDD
 • FFFS 2005:11 Föreskrifter och Allmäna råd om försäkringsförmedling
 • FFFS 2004:4 Om finansiell rådgivning till konsumenter
 • FFFS 2018:5 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 • FFFS 1998:22 Instituts hantering av etiska frågor
 • FFFS 2005:01 Styrning av finansiella företag
 • FFFS 2009:1 Om åtgärder mot penningtvätt och terrorism
 • FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse
Icke opartisk analys & Lagstiftning

Har du några frågor?

Vill du veta mer eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.