Hållbarhetsarbete

Försäkringsdistribution

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

Hållbarhetsfaktorer

Vår ambition är att utveckla vårt arbete med hållbarhet

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.  

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. 

Policy

Vi har en ersättningspolicy för våra anställda

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare. 

Anknutna till SVP

Anknutet ombud till ett värdepappersbolag

Genom Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital) som är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas FörsäkringsInvest av dess hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör  investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svenskvpservice.se/om-oss/hallbarhet.

Har du några frågor?

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.