Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

FörsäkringsInvest i Stockholm AB och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (Org.nr: 516407-0384), via Nordeuropa Försäkring AB.

Adress till Nordeuropa:

Nordeuropa Försäkring, Box 56044,102 17 Stockholm
Telefon: 08 410 532 00
E-post: info@nordeuropaliv.se
Hemsida: www.nordeuropa.se

Kontaktuppgifter vid skada/anspråk:

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08 98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Hemsida: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att FörsäkringsInvest eller dess förmedlare är vållande har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska FörsäkringsInvest underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Banner licenseringar

Har du några frågor?

Vill du veta mer eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta oss.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.