Regelverk

Försäkringsdistribution

Lagen om försäkringsdistribution gäller för både försäkringsförmedlare och försäkringsföretag.

Med försäkringsdistribution avses verksamhet som består i att:

  • Ge råd eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås.
  • Ingå ett försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

Försäkringsförmedlare måste ha Finansinspektionens tillstånd och vara registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare innan man får börja sin verksamhet.

En försäkringsförmedlare måste bl.a. ha ett internt regelverk med riktlinjer, policys och instruktioner samt ansvarsförsäkring och en klagomålshantering.

Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här.