Logotype Försäkringsinvest

Tillstånd, Tillsyn & Registrering

FörsäkringsInvest har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvest står under Finansinspektions tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

Svensk Värdepappersservice har Finansinspektionens tillstånd att att bedriva värdepappersrörelse. Svensk Värdepappersservice står även under Finansinspektions tillsyn.

FörsäkringsInvest är registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice hos Bolagsverket (sök med organisationsnummer "556379-0483" och välj "Anknutna ombud".

För vår verksamhet som anknutet ombud till ett värdepappersbolag, avseende tillhandahållande av finansiella instrument och investerings-tjänster, gör FörsäkringsInvest detta i Svensk Värdepappersservice tillstånd och följer därmed dess regelverk i denna del.

Tillstånd, Tillsyn & Registrering