Logotype Försäkringsinvest

Tillstånd, Tillsyn & Registrering

FörsäkringsInvest har Finansinspektionens  (sök med FörsäkringsInvest eller med vårt org.nr. 556379-0483) tillstånd att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvest står under Finansinspektions tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos  Bolagsverket (välj "Försäkringsförmedlare" i rullgardinsmenyn).

Svensk Värdepappersservice har Finansinspektionens  (sök med Svensk Värdepappersservice eller med org.nr. 556324-5447) tillstånd att att bedriva värdepappersrörelse. Svensk Värdepappersservice står även under Finansinspektions tillsyn.

FörsäkringsInvest är registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice hos Bolagsverket (sök med vårt org.nr.556379-0483 och välj "- Anknutna ombud" i rullgardinsmenyn).

För vår verksamhet som anknutet ombud till ett värdepappersbolag, avseende tillhandahållande av finansiella instrument och investerings-tjänster, gör FörsäkringsInvest detta i Svensk Värdepappersservice tillstånd och följer därmed dess regelverk i denna del.

Tillstånd, Tillsyn & Registrering