Logotype Försäkringsinvest

Lagstiftning

En försäkringsförmedlare presenterar ett individuellt anpassat urval av marknadens hela utbud av försäkringar. FörsäkringsInvests förmedlare ger råd på grundval av en opartisk analys.

För att vara verksam som försäkringsförmedlare måste förmedlaren ha tillstånd av Finansinspektionen, som även sköter den statliga tillsynen.

De lagar som styr försäkringsförmedlare är bl.a:

  • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
  • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Dessutom har Finansinspektionen ett antal tillämpliga föreskrifter, bl.a:

  • FFFS 2009:1 Om förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av penningtvätt
  • FFFS 2007:23 Om försäkringsförmedling
  • FFFS 2005:11 Om försäkringsförmedling
  • FFFS 2004:4 Om finansiell rådgivning till konsumenter
Lagstiftning