Logotype Försäkringsinvest

Ansvarsförsäkring

FörsäkringsInvests obligatoriska ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare är tecknad hos PartnerRe Ireland Insurance Limited.

Försäkringsbolaget kan kontaktas under adress eller via telefon nedan:                                        PartnerRe Ireland Insurance Limited, 5th floor, Block 1, The Oval,                                                   160 Shelbourne Road, Dublin 4, IRELAND. Tfn; 070 678 17 45.                                  

Kund har rätt att rikta sitt eventuella skadeståndsanspråk direkt till försäkringsbolaget        PartnerRe Ireland Insurance Limited.

När det gäller vår verksamhet med investeringsrådgivning avseende finansiella instrument innehar värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen för anknutna ombud.

Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring