Logotype Försäkringsinvest

Ansvarsförsäkring

FörsäkringsInvests obligatoriska ansvarsförsäkring för försäkrings-förmedlare är tecknad hos Chartis Europé S.A, med nr: 000111232.

Chartis Europe har följande adress och övriga kontaktuppgifter:
Box 3506 (Drottninggatan 82), 103 69 Stockholm. Tfn; 08 506 920 00.
e-post;  info.sweden@chartisinsurance.com
hemsida; www.chartisinsurance.com

Kund har rätt att rikta sitt eventuella skadeståndsanspråk direkt till försäkringsbolaget Chartis Europé.

När det gäller vår verksamhet med investeringsrådgivning avseende finansiella instrument innehar värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen för anknutna ombud.

Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och  dess försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring