Logotype Försäkringsinvest

Värdepappersföretag

FörsäkringsInvest är anknutet ombud till värdepappersföretaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Bolaget har tillstånd för värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Svensk Värdepappersservice är ett från försäkringsbolag fristående värdepappersbolag som riktar sitt erbjudande till såväl privatpersoner som till företag.

Svensk Värdepappersservice verksamhet består i huvudsak av:

  • Bedriva värdepappersrörelse
  • Aktiv förvaltning av fondförsäkringskapital med stöd av ett professionellt förvaltningsteam
  • Investeringsrådgivning avseende fonder, strukturerade produkter och andra intressanta finansiella instrument för sparande

Svensk Värdepappersservice har bedrivit verksamhet sedan 1988 och ägs av Strukturinvest Fondkommission AB.

Värdepappersföretag