Logotype Försäkringsinvest

Fonder

FörsäkringsInvest ger investeringsråd om direktinvesterade fonder, såväl svenska som utländska.

Strukturerade produkter

Vi ger även investeringsråd om strukturerade produkter, vilka är placeringar som kombinerar olika finansiella instrument, där avkastningen är knuten till en eller flera marknader.

En strukturerad produkt med kapitalskydd fungerar som en obligation där investeraren efter löptidens slut återfår det nominella beloppet. Dessutom ges möjlighet till avkastning beroende på utvecklingen av dess index.

Risken för investeraren är att denne kan bli utan motsvarande alternativavkastning om den strukturerade produkten endast återbetalar det nominella beloppet.

En annan form av strukturerad produkt är så kallade certifikat. Dessa fungerar som en option. Investeraren får möjlighet till avkastning samtidigt som denne kan riskera att förlora hela investeringsbeloppet.

Fonder