Logotype Försäkringsinvest

Stiftelser & Stiftelseförvaltning

FörsäkringsInvest erbjuder även rådgivning kring stiftelser och stiftelseförvaltning.

För att förvalta och spara kapital är stiftelser, i många avseenden, den bästa lösningen då det finns flera ändamålsinriktningar. Det kan vara allt från belönings- till pensionsstiftelser och även personal- och familjestiftelser.

Stiftelser & Stiftelseförvaltning