Logotype Försäkringsinvest

Ombud till värdepappersbolag

FörsäkringsInvest är anknutet ombud till värdepappersföretaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Bolaget har tillstånd för värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Svensk Värdepappersservice verksamhet består i huvudsak av:

  • Bedriva värdepappersrörelse
  • Aktiv förvaltning av fondförsäkringskapital med stöd av ett professionellt förvaltningsteam
  • Investeringsrådgivning avseende fonder, strukturerade produkter och andra finansiella instrument för sparande

Svensk Värdepappersservice har bedrivit verksamhet sedan 1988 och ägs av Strukturinvest Fondkommission AB.

FörsäkringsInvests Investeringsrådgivare har sin licensiering i SwedSec via det anslutna bolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB.

Ombud till värdepappersbolag