Logotype Försäkringsinvest

Försäkringar

FörsäkringsInvest ger råd om och förmedlar livförsäkringar som:

Trygghetsförsäkring Skydd vid olycksfall, sjukdom, sjukvård och dödsfall samt barnförsäkring
Kapitalförsäkring Fondsparande utan reavinstbeskattning
Pensionsförsäkring Sparande till privat pension eller via arbetsgivaren som tjänstepension
Depåförsäkring, svensk eller utländsk Möjlighet att placera värdepapper i en försäkring utan reavinstbeskattning
Utländsk kapital-försäkring Sparande med stort fondutbud och låg beskattning
Företagsägdförsäkring Kassaplacering, tjänstepension och löneväxling samt direktpension för nyckelpersoner
Fondfaktablad När det gäller de nya fondfaktabladen hänvisar vi till fondbolagens hemsidor för ytterligare information

 

Försäkringar