Logotype Försäkringsinvest

Försäkringar

FörsäkringsInvest ger råd om och förmedlar livförsäkringar som:

Trygghetsförsäkring Skydd vid olycksfall, sjukdom, sjukvård och dödsfall samt barnförsäkring
Kapitalförsäkring Fondsparande utan reavinstbeskattning
Pensionsförsäkring Rådgivning vad gäller privat pension och tjänstepension

Depåförsäkring,              svensk eller utländsk

Möjlighet att placera värdepapper i en försäkring utan reavinstbeskattning
Utländsk kapitalförsäkring Sparande med stort fondutbud
Företagsägd försäkring Kassaplacering, tjänstepension och löneväxling samt direktpension för nyckelpersoner
Fondfaktablad När det gäller de nya fondfaktabladen hänvisar vi till fondbolagens hemsidor för ytterligare information

 

Försäkringar