Logotype Försäkringsinvest

Försäkringar

FörsäkringsInvest ger råd om och förmedlar livförsäkringar som:

Trygghetsförsäkring Skydd vid olycksfall, sjukdom, sjukvård och dödsfall samt barnförsäkring
Kapitalförsäkring Sparande utan reavinstbeskattning
Pensionsförsäkring Löneväxling och tjänstepension

Depåförsäkring,              svensk eller utländsk

Möjlighet att placera värdepapper i en försäkring utan reavinstbeskattning
Direktpension Alternativ tjästepension för vissa grupper
Företagsägd försäkring Kassaplacering, tjänstepension och löneväxling samt direktpension för nyckelpersoner
Försäkringsbaserade investeringsprodukter Vid mer komplexa lösningar och beroende på om det är rådgivning eller ej ska en lämplighets- respektive passandebedömning göras

 

Försäkringar