Logotype Försäkringsinvest

Ersättningar
  • FörsäkringsInvests ersättningsmodell bygger på att vi får betalt från de försäkrings-, värdepappers-, fondkommissions- och förvaltningsbolag.
  • FörsäkringsInvest debiterar därför inte i normalfallet något arvode för utförda tjänster vare sig till privatkunder eller till företag.
  • FörsäkringsInvest får sin ersättning inom ramen för vald försäkringslösning/produkt/tjänst. Betalningen kommer direkt från aktuell leverantör till FörsäkringsInvest.
  • FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ska vid varje rådgivningstillfälle och/eller försäkringsförmedling redogöra för grunderna hur FörsäkringsInvest får sin ersättning.
  • I samband med rådgivning får kund vår skrift "Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut", i vilken vi redogör för på hur vi får betalt får vårt arbete.
Ersättningar