Logotype Försäkringsinvest

Fonder och andra finansiella instrument

FörsäkringsInvest förmedlar och ger investeringsråd om fonder och andra finansiella instrument, som inte är en tillgång i en försäkring. Det kan röra sig om sparande via investeringssparkonto (ISK) eller värdepappersdepå.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIP)

IBIP är försäkringar med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt exponerat mot marknadsvolatilitet, med vissa undantag som t.ex. risk- eller pensionsförsäkringar.

Placeringsrådgivning för IBIP kan ske inom ramen för en fond- eller depåförsäkring.

Det finns särskilda krav vid distribution av IBIP vad gäller exv. kundavtal och intressekonflikter samt information om respektive produkt, risker, avgifter och andra kostnader.

Beroende på om det är distribution med rådgivning eller ej rådgivning ska det göras en lämplighets- respektive passandebedömning.

Fonder och andra finansiella instrument