Logotype Försäkringsinvest

Produkter och tjänster

FörsäkringsInvest erbjuder ett brett utbud av både svenska som utländska livförsäkringar.

Vi förmedlar såväl riskförsäkringar som försäkringar med sparande.

FörsäkringsInvest förmedlar även och ger investeringsråd om finansiella instrument eller andra investeringstjänster som anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice.

När det gäller förvaltningsform kan du välja mellan:

  • Fondförvaltning
  • Traditionell förvaltning med garanti och möjlighet till återbäring
  • Förvaltning av finansiella instrument inom depåförsäkring
  • Direktinvestering av finansiella instrument som t.ex. fonder och strukturerade produkter
Produkter och tjänster