Logotype Försäkringsinvest

Vårt arbetssätt

FörsäkringsInvest erbjuder anpassade försäkringslösningar och annat sparande som motsvarar dina behov, önskemål och resurser.

Vår gedigna kunskap, mångåriga erfarenhet och höga kompetens lägger grunden för vårt arbetssätt, där vi alltid ser möjligheter framför problem.

Vårt mål är att erbjuda finansiella lösningar för såväl enkla som komplicerade behov.

FörsäkringsInvests rådgivare gör inledningsvis, tillsammans med dig, en analys av dina behov och din situation, riskbenägenhet och placeringshorisont. Dessutom ges obligatorisk information om förmedlingen och en utvärdering görs.

Förmedlaren har en avrådningsplikt om du önskar göra en placering som t.ex. inte motsvarar din riskbenägenhet eller dina uttalade behov.

Vårt arbetssätt