Logotype Försäkringsinvest

Våra kunder

FörsäkringsInvest vänder sig till dig som är privatperson eller företagare.

Anlita oss om du vill ha kvalificerad rådgivning om livförsäkringar av en registrerad försäkringsförmedlare.

Våra investeringsrådgivare tillhandahåller även investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller investeringstjänster som anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Våra kunder