Logotype Försäkringsinvest

Om vårt företag

FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ger råd om och förmedlar både svenska och utländska livförsäkringar. Våra investeringsrådgivare erbjuder även finasiella instrument som fonder och strukturerade produkter.

FörsäkringsInvest är ett privat svenskt aktiebolag som har Finans-inspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvests ägs av dess ledning, vilka samtliga är aktiva i den dagliga verksamheten.

FörsäkringsInvest förmedlar livförsäkringar till flera olika försäkringsbolag. För att kunna erbjuda aktiv förvaltning av fond-försäkringar har avtal ingåtts med utvalda förvaltningsföretag med placeringstjänster och fond-i-fond-lösningar som specialitet.

FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är även anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice.

FörsäkringsInvest är dessutom medlem i både Sveriges försäkrings-förmedlares förening och i Hjerta, en av Nordens största samverkans-och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare.

Om vårt företag