Logotype Försäkringsinvest

Om vårt företag

FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ger råd om och förmedlar både svenska och utländska livförsäkringar. Våra investeringsrådgivare erbjuder även fonder och andra finansiella instrument.

FörsäkringsInvest är ett privat svenskt aktiebolag som har tillstånd av Finansinspektionen att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvests ägs av dess ledning, vilka samtliga är aktiva i den dagliga verksamheten.

FörsäkringsInvest förmedlar livförsäkringar till olika försäkringsbolag, vilka vi ingått avtal med. Försäkringsförmedlingen sker på icke opartisk men på personlig grund.

FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är även anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice.

FörsäkringsInvest är dessutom medlem i både Sveriges försäkringsförmedlares förening (SFM) och i Tydliga, en av Nordens största samverkans- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare.

Om vårt företag