Logotype Försäkringsinvest

Om vårt företag

FörsäkringsInvests försäkringsförmedlare ger råd om och förmedlar både svenska och utländska livförsäkringar. Våra investeringsrådgivare erbjuder även finansiella instrument som fonder och strukturerade produkter.

FörsäkringsInvest är ett privat svenskt aktiebolag som har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvests ägs av dess ledning, vilka samtliga är aktiva i den dagliga verksamheten.

FörsäkringsInvest förmedlar livförsäkringar till flera olika försäkringsbolag. För att kunna erbjuda aktiv förvaltning av fond-försäkringar har avtal ingåtts med utvalda förvaltningsföretag som erbjuder placeringstjänster och fond-i-fond-lösningar.

FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad försäkrings-förmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är även anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappers-service.

FörsäkringsInvest är dessutom medlem i både Sveriges försäkringsförmedlares förening och i Tydliga, en av Nordens största samverkans- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare.

Om vårt företag