Logotype Försäkringsinvest

Tillstånd, Tillsyn & Registrering

FörsäkringsInvest har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. FörsäkringsInvest står under Finansinspektionens (avseende försäkringsdistribution) och Konsumentverkets (för marknadsföring och kundskydd) tillsyn, samt är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

FörsäkringsInvest är anslutet till InsureSec och våra försäkringsförmedlare är licensierade via InsureSec.

Svensk Värdepappersservice har Finansinspektionens tillstånd att att bedriva värdepappersrörelse. Svensk Värdepappersservice står även under Finansinspektions tillsyn.

FörsäkringsInvest är registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice hos Bolagsverket (sök med organisationsnummer "556379-0483" och välj "Anknutna ombud".

När det gäller FörsäkringsInvests verksamhet som anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice (SVP) görs detta i dess tillstånd. Vi följer därmed SVP:s  regelverk då vi verkar som anknutet ombud.

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är anslutet till SwedSec och FörsäkringsInvests Investeringsrådgivare är därmed licensierade av SwedSec via SVP.

Tillstånd, Tillsyn & Registrering