Logotype Försäkringsinvest

Ansvarsförsäkring

FörsäkringsInvests och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring, med ramavtalsnummer B0799FC007120L.
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm       
Telefon: 08 664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbadress: www.nordeuropa.se

Vid skada kontaktas Nordic Loss Adjusting AB.                                                                         Telefon: 08 411 11 60
E-post: info@nlaab.com
Webbadress: www.nlaab.com

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit.

När det gäller vår verksamhet med investeringsrådgivning avseende finansiella instrument innehar värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen för anknutna ombud. Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring